Zákonné pojištění vozidel – srovnání pojišťovny

Povinné ručení lze sjednat u kterékoli pojišťovny, která má k tomuto oprávnění, a to dle vlastního výběru toho, kdo pojištění sjednává.

Pojišťovnám se sídlem na území ČR a pobočkám pojistitelů ze třetího státu, tj. pojistitelům se sídlem mimo členské státy Evropské unie a státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, uděluje toto povolení Česká národní banka. Všichni pojistitelé, kteří jsou na našem území oprávněni provozovat povinné ručení, jsou členy České kanceláře pojistitelů. Aktuální seznamy pojistitelů, oprávněných poskytovat povinné ručení, tedy naleznete na internetových stránkách České národní banky nebo České kanceláře pojistitelů.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:
VOZIDEL POJIŠTĚNÍ