Výpověď povinného ručení musíte dát 6 týdnů před výročním dnem pojištění vozidla. Sjednat nové povinné ručení si musíte do sedmi dnů od zániku pojištění vozidla.

Výpověď může znít např. takto:

Vypovídám tímto smlouvu číslo... (číslo smlouvy) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to ke dni... (datum).

Současně žádám o zaslání potvrzení o průběhu mého pojištění. Potvrzení prosím zašlete na adresu mého trv. bydliště.

Děkuji.

S pozdravem

jméno a příjmení, trv. bytem... (adresa)

datum, podpisVOZIDEL POJIŠTĚNÍ