Pojištění vozidel

Zákonným pojištěním vozidel se rozumí „pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“, běžně nazývané „povinné ručení“. Upravuje jej zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Nepovinné pojištění vozidel je tzv. havarijní pojištění, které kryje škody viníkovi nehody samému. Sjednat havarijní pojištění si můžete zde.

Povinné ručení musí být podle zákona uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na veřejných komunikacích, resp. kterému byla přidělena registrační značka. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem vozidla má každý vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla.

Zákon vymezuje okruh vozidel, pro která povinné ručení nemusí být sjednáno. Jedná se o

  • vozidla cizozemská, pro něž byla vydána platná zelená karta pojišťovnou v cizím státě
  • vozidla složky integrovaného záchranného systému
  • vozidla Bezpečnostní informační služby
  • vozidla Ministerstva obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím
  • vozidla Ministerstva vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla útvarů Policie České republiky pověřených vyšetřováním
  • vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí

Dokladem prokazujícím skutečnost, že je pro vozidlo sjednáno účinné povinné ručení, je zelená karta, kterou je řidič povinen kdykoli na požádání policie při silniční kontrole předložit.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:
VOZIDEL POJIŠTĚNÍ